Liên lạc với chúng tôi qua email: tbroschocolatevn @ gmail

Hoặc điện thoại:  0947 949 898

Và bạn luôn được chào đón tại nhà của TBROS tại:

80/7/13 Đường Ba Văn, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam